Cần gia sư môn Toán, Hóa lớp 8 tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
Mã lớp: 8812

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 08:17 19.05.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Ben Cam, Trần Phú, Bến Cam, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 14h đến 20h
 • Môn học:
  • Hóa lớp 8098 707 5826