Cần gia sư môn Toán lớp 11 - HỌC ONLINE
Mã lớp: 22384

 • Học phí : 150,000/Buổi

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 15:44 25.06.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Ninh Hòa, Khánh Hòa - HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • online
  • Toán lớp 11098 707 5826