Cần gia sư môn Toán lớp 12 tại Đông Anh, Hà Nội
Mã lớp: 10452

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 16:28 05.11.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường Dục Tú, khu trung tâm xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Chủ nhật: 14h đến 21h
 • Môn học:
  • Toán lớp 12098 707 5826