Cần gia sư môn Toán lớp 9 tại Quận 11, Hồ Chí Minh - HỌC ONLINE
Mã lớp: 14086

 • Học phí : 100,000/Buổi

học Online,

 • Tạo lúc: 12:07 14.12.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Quận 11, Hồ Chí Minh -- HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 6: 16h đến 21h
 • Môn học:
  • Toán lớp 9098 707 5826