Cần gia sư môn Toán lớp 9 tại quận 12, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 18641

bé học thứ 2. 4: 17h30

  • Tạo lúc: 15:45 20.03.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Giáo viên
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: - Khu Dân Cư Nam Long, Phường Thạnh Lộc, quận 12, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Toán lớp 9098 707 5826