Cần gia sư môn Toán, Tiếng Việt cho bé lớp 1, lớp 5 tại ấp Cầu Sắt, Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương
Mã lớp: 7432

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 09:03 22.10.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Giáo viên
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 3 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: ấp Cầu Sắt, Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt Lớp 1
  • Toán Lớp 1



098 707 5826