Cần gia sư môn Trống Jazz tại Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 13221

học viên 30 tuổi

 • Tạo lúc: 10:27 08.07.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Khu Dân Cư Phú Xuân, đường số 7, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7, Chủ nhật: 14h đến 16h
 • Môn học:
  • Trống Jazz098 707 5826