Cần gia sư môn Trống Jazz tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 17526

học viên 35 tuổi, học tại nhà gia sư

 • Tạo lúc: 09:16 11.11.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trương Văn Bang, phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu - HỌC NHÀ GIA SƯ (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 19h
 • Môn học:
  • Trống Jazz098 707 5826