Cần gia sư môn Vẽ chân dung tại Hòa Vang, Đà Nẵng
Mã lớp: 14026

 • Học phí : 150,000/Buổi

bé 6 tuổi

 • Tạo lúc: 15:12 23.11.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: An Hòa Viên, Phú Thượng, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7: 8h đến 17h
 • Môn học:
  • Vẽ098 707 5826