Cần gia sư môn Vẽ tại Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (học tại nhà giáo viên)
Mã lớp: 3602

muốn học chung với nhóm tại nhà giáo viên, bé học lớp 7

 • Tạo lúc: 16:49 20.05.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lê Lợi, Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 14h đến 17h
 • Môn học:
  • Vẽ098 707 5826