Cần gia sư môn Violin tại Đà Lạt, Lâm Đồng
Mã lớp: 19704

  • Học phí : 350,000/Buổi

bé gái 15 tuổi, muốn học tại địa chỉ của giáo viên

  • Tạo lúc: 19:09 28.06.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Hồ Xuân Hhương, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826