Cần gia sư môn Violin tại quận 1, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 22098

  • Học phí : 400,000/Buổi

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 20:03 15.05.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: quận 1, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826