Cần gia sư môn Violin tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 10672

học viên 25 tuổi

  • Tạo lúc: 13:43 16.10.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826