Cần gia sư Toán Lý Hóa lớp 8 tại Long An (giáp Nhà Bè)
Mã lớp: 1793

gần cầu Hiệp Phước, khu công nghiệp Long Hậu, hoặc học tại 111 Đào Tông Nguyên, Phú Xuân, Nhà Bè

 • Tạo lúc: 16:36 17.02.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: công nghiệp Long Hậu, Long Hậu, Long An (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Hóa lớp 8
  • Lý lớp 8
  • Toán lớp 8098 707 5826