Cần người chơi Saxophone tại Phan Thiết, Bình Thuận
Mã lớp: 21027

18h30 - 21h30, ngày 31/12. Chơi 3 set, mỗi set 30phut

  • Tạo lúc: 17:30 28.11.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Radisson Resort Phan Thiết, Lạc Long Quân, Phan Thiết, Bình Thuận (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kèn Saxophone098 707 5826