Cần người làm show 1 guitar tại Đà Lạt, Lâm Đồng
Mã lớp: 12696

làm hằng tuần

 • Tạo lúc: 15:48 16.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: đường Hoa Hồng, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7, Chủ nhật: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Đàn Guitar098 707 5826