có kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp từ 2-3 năm
Mã lớp: 22180

Sinh viên càng tốt

 • Tạo lúc: 13:31 26.05.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: khu phố 2, đường Trương Định, phường Tân Mai, phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2: 1h đến 18h
  • Thứ 3: 1h đến 20h
  • Thứ 4: 0h đến 19h
  • Thứ 5: 0h đến 1h, 3h đến 23h
  • Thứ 6: 0h đến 21h
 • Môn học:
  • Địa Lý lớp 12098 707 5826