Tìm gia sư dạy lập trình web PHP tại quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 13026

 • Học phí : 300,000/Buổi

Học viên là sinh viên năm 2 trường đại học RMit. Học Lập trình web ecommerce php html css js

 • Tạo lúc: 13:22 22.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 2 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, quận 7, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3: 18h đến 20h
  • Thứ 4: 17h đến 19h
 • Môn học:
  • Lập trình web PHP098 707 5826