Tìm giáo viên dạy trẻ 22 tháng bị chậm nói tại Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mã lớp: 14024

  • Học phí : 200,000/Buổi

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 14:18 22.11.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trẻ chậm nói098 707 5826