Đinh Bình Minh

Tạo yêu cầu

Đinh Bình Minh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Báo bài, Rèn chữ, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Thành Phố Vũng Tầu, Thị Xã Bà Rịa

Là Giáo viên đang giảng dạy tại trường Tiểu học
- Có tâm huyết
- Nhiệt tình trong công việc
- Có trách nhiệm
- Có kinh nghiệm dạy 4 năm
- ........
- .........
- ........
- .........
- ........
- .......

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985