Hoàng Trọng Thịnh

Tạo yêu cầu

Hoàng Trọng Thịnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Gyms, Fitness, Tiếng Anh, Đàn Piano

Tốt nghiệp Giảng dạy tiếng anh là ngôn ngữ thứ 2 TESOL,TELF
Tốt nghiệp Học viện âm nhạc Huế 2011
Mình tốt nghiệp trường học viện âm nhạc Huế sau đó học đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh và giảng dạy ngoại ngữ Tesol và có thêm chứng chỉ về thể thao,mong muốn của mình là cống hiến đến cho học viên đến kết quả tốt nhất

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985