Khánh Hoà

Tạo yêu cầu

Khánh Hoà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9 , Văn Luyện thi đại học
  • Quận Thanh Xuân, Quận Hà Đông

- Sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Ngữ văn trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN.
- Có kinh nghiệm dạy văn cấp 2, 3, ôn thi vào 10, ôn thi Đại học.
- Ôn thi học kỳ cho học sinh c2 từ 5 lên 7+ trong một tháng.
- Ôn thi Đại học từ 5 lên 7+ trong một tháng.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985