Mai giô na

Tạo yêu cầu

Mai giô na

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Trống Jazz

Tôi là mai giô na năm nay 20 tuổi tôi có kinh nghiệm dạy học đc 4 năm tôi có thể biên soạn bài tập bài nhạc dựng bài thi theo khả năng của mỗi học viên hiện tại tôi học trường nhạc viện hà nội nên nhưng kiến thức tôi truyền học đều có lộ trình và thật rõ ràng

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985