Nguyễn Đỗ Mai Phương

Tạo yêu cầu

Nguyễn Đỗ Mai Phương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Đã tốt nghiệp
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Nhảy hiện đại (Dance), Nhảy Sexy Dance, Tiếng Hàn, Tiếng Hàn cơ bản, Tiếng Hàn online, Tiếng Hàn Topik 1, Tiếng Hàn Topik 2, Tiếng Hàn Topik 3, Tiếng Hàn Topik 4
  • Thành Phố Vũng Tầu, Thị Xã Bà Rịa, Huyện Long Điền

Mình có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty Hàn Quốc và 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn. Ngoài ra, mình có 4 năm kinh nghiệm dạy nhảy. Với kinh nghiệm của mình, mình tự tin sẽ truyền đạt được đúng và đủ kiến thức tới học viên.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985