Nguyễn Ngọc Hiếu

Tạo yêu cầu

Nguyễn Ngọc Hiếu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2005
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3

Tôi xin giới thiệu ạ:
- Tôi là Nguyễn Ngọc Hiếu
- Năm sinh: 2005
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa- chuyên ngành Giáo dục Mầm non
- Điểm thi ĐH: Toán: 7,4 Văn: 8,75 (ĐGNL ĐHSPHN 18/17đ)
- Đã có kinh nghiệm 6 tháng dạy tại làng trẻ SOS (Toán TV lớp 1 năm 2023)

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985