Parveen Yogi

Tạo yêu cầu

Parveen Yogi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • YOGA
  • Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 8

Namste everyone
My name is Parveen I’m from India i teach in Vietnam last 5 years I have lots of experience in Vietnam now I teach in freelance so if you find teacher please contact me thanks

Tên tôi là Parveen Tôi đến từ Ấn Độ, tôi đã dạy ở Việt Nam 5 năm qua. Tôi có nhiều kinh nghiệm ở Việt Nam, hiện tôi dạy tự do nên nếu bạn tìm được giáo viên, vui lòng liên hệ với tôi, cảm ơn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985