Trần Ái Diệu Hằng

Tạo yêu cầu

Trần Ái Diệu Hằng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Giáo viên
  • Nhảy hiện đại (Dance), Nhảy Hiphop, Nhảy Sexy Dance

Tôi có nền tảng nhảy về Jazz, Jazzfunk, Girl style, Choreography và có thể dạy tốt thể loại street jazz (girl style) hoặc cover Kpop, Tiktok

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985