Yo Thuong

Tạo yêu cầu

Yo Thuong

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • YOGA
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10

Cho dù cách hiểu của mỗi người có thể khác nhau, nhưng ai cũng đều ngầm tìm kiếm một thứ sức mạnh có thể giúp bản thân vượt qua được những khó khăn ở cuộc đời.

Có thể gọi nó là đam mê, cũng có thể gọi nó là khát vọng sự nghiệp, hoặc là ý nghĩa của sự tồn tại... nhưng tựu chung thì thứ mọi người tìm kiếm đều chỉ là "một điều đáng sống".

Người đến tập với Thương không chỉ Yoga mà hơn thế nữa.
Là thả lỏng, là chấp nhận và cho phép.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985