Cần gia sư cho bé 27 tháng bị chậm nói tại Bến Cát, Bình Dương
Mã lớp: 21683

bé học sau 19h30

  • Tạo lúc: 15:47 16.03.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Ecohome 2, Khu phố 7, Đường NE5, Phường Chánh Phú Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trẻ chậm nói098 707 5826