Cần gia sư cho bé lớp 3 tại Nguyễn Khoa, Hội An, Quảng Nam
Mã lớp: 7643

gần homestay Vừa Dừa

 • Tạo lúc: 15:19 23.12.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Khoa, Hội An, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 17h đến 20h
  • Thứ 7: 8h đến 12h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 3
  • Tiếng Việt lớp 3
  • Toán lớp 3098 707 5826