Cần gia sư cho bé lớp 5 tại Tân An, Quảng Nam
Mã lớp: 14145

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 14:12 14.12.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Phan Bá Phiến, Tân An, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật: 15h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 5
  • Tiếng Việt lớp 5
  • Toán lớp 5098 707 5826