Cần gia sư cho bé lớp 9 tại Hội An, Quảng Nam
Mã lớp: 18178

ngay trước cổng trường Lê Độ

 • Tạo lúc: 14:04 03.02.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 4 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường Đại Đoàn Kết, Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 17h đến 20h
 • Môn học:
  • Hóa lớp 9
  • Lý lớp 9
  • Toán lớp 9098 707 5826