Cần gia sư dạy báo bài cho bé lớp 5 tại Hội An, Quảng Nam
Mã lớp: 5274

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 14:36 08.08.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Phúc Tần, Minh An, Hội An, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Báo bài098 707 5826