Cần gia sư dạy toán, tiếng việt cho bé lớp 1 tại Hội An, Quảng Nam
Mã lớp: 7704

Sinh viên nữ nhiệt tình, ra tết ngày 6 âm lịch học

 • Tạo lúc: 10:23 24.04.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lý Thái Tổ, Hội An, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh Lớp 1
  • Tiếng Việt Lớp 1
  • Toán Lớp 1098 707 5826