Cần gia sư môn Guitar phím lõm tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 21837

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 10:02 09.04.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 17h đến 18h
 • Môn học:
  • Guitar phím lõm098 707 5826