Cần gia sư môn Guitar tại Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 15873

  • Học phí : 250,000/Buổi

học thứ 3, 6: 17h30

  • Tạo lúc: 10:25 23.06.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826