Cần gia sư môn Guitar tại Huế, Thừa Thiên Huế
Mã lớp: 22411

  • Học phí : 150,000/Buổi

thời gian linh động

  • Tạo lúc: 15:59 20.06.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Đức Tịnh, Huế, Thừa Thiên Huế (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826