Cần gia sư môn Karate tại Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mã lớp: 7026

học viên 16 tuổi

 • Tạo lúc: 17:55 08.11.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên
 • Địa điểm dạy: k561 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 17h đến 20h
 • Môn học:
  • Võ Thuật098 707 5826