Cần gia sư môn Kinh tế Vi Mô - HỌC ONLINE
Mã lớp: 16441

  • Học phí : 300,000/Buổi

chỉ học vài buổi

  • Tạo lúc: 13:41 06.08.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kinh tế vi mô098 707 5826