Cần gia sư môn Lập trình C ++ - HỌC ONLINE
Mã lớp: 17808

 • Học phí : 300,000/Buổi

học viên 30 tuổi, học để áp dụng vào công việc, học viên có có kiến thức về C#

 • Tạo lúc: 20:37 07.12.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đông Anh, Hà Nội - HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 20h đến 22h
 • Môn học:
  • Lập trình098 707 5826