Cần gia sư môn lập trình C# tại Quận 8, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 17039

 • Học phí : 200,000/Buổi

học theo chương trình ở trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

 • Tạo lúc: 20:59 26.01.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đào Cam Mộc, phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3: 7h đến 11h
  • Thứ 7, Chủ nhật: 14h đến 21h
 • Môn học:
  • Lập trình098 707 5826