Cần gia sư môn Lập trình Game tại Quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 22204

  • Học phí : 350,000/Buổi

bé lớp 8, học từ cơ bản

  • Tạo lúc: 13:08 29.05.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình098 707 5826