Cần gia sư môn Lập trình web php tại Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 17810

 • Học phí : 350,000/Buổi

học viên là sinh viên năm 2, học lập trình web php để làm bài tập, học trong 1 tuần, hoặc có thể học lập trình Python

 • Tạo lúc: 20:52 07.12.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 1h đến 14h, 20h đến 23h
 • Môn học:
  • Lập trình web PHP098 707 5826