Cần gia sư môn nhảy hiện đại tại Đức Hòa, Long An
Mã lớp: 16960

học viên 40 tuổi, học tại công viên, vị trí công cộng

 • Tạo lúc: 10:20 30.09.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 16h đến 17h
 • Môn học:
  • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826