Cần gia sư môn Thanh nhạc tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 22422

học viên 35 tuổi, học tại vị trí của gia sư

 • Tạo lúc: 06:42 22.06.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: khu đô thị Chí Linh, Chí Linh 26, trung tâm đô thị chí linh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7: 8h đến 12h
 • Môn học:
  • Thanh nhạc098 707 5826