Cần gia sư môn Thiết kế Maya 3D tại quận 3, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 20262

Maya - Phần mềm thiết kế đồ họa, học viên 28 tuổi

 • Tạo lúc: 16:46 04.09.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: 13h đến 15h
 • Môn học:
  • Thiết kế đồ họa098 707 5826