Cần gia sư môn Trống jazz tại KRông Ana, Đắk Lắk
Mã lớp: 19321

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 13:17 27.05.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: KRông Ana, Đắk Lắk (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trống Jazz098 707 5826