Cần gia sư môn Trống Jazz tại Thuận An, Bình Dương
Mã lớp: 22163

học viên 40 tuổi, nhà đã có trống

 • Tạo lúc: 11:48 24.05.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: khu dân Phú Hồng Lộc, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Trống Jazz098 707 5826