Cần gia sư môn Ukulele tại Sơn Trà, Đà Nẵng
Mã lớp: 9491

bé 11 tuổi, học thứ 2, 4, 6: 8h00 hoặc thứ 3,5: 14h30

 • Tạo lúc: 11:43 04.08.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 8h đến 10h
  • Thứ 3, Thứ 5: 14h đến 16h
 • Môn học:
  • Đàn Ukulele098 707 5826