Cần gia sư môn Vẽ tại Phan Huy Chú, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 5463

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 10:09 17.08.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 2 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Phan Huy Chú, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7, Chủ nhật: 9h đến 12h
 • Môn học:
  • Vẽ098 707 5826